Decyzja KRRiT dotycząca kanału Channel One Russia

4 marca 2022 r. KRRiT podjęła uchwałę o wykreśleniu z "Rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych":
Białoruś 24 (znany też jako: TV Białoruś) oraz Pierwyj kanał (znany też jako: Channel 1 Russia, ORT1).

Programy zostają wykreślone z rejestru z uwagi na zamieszczane treści zagrażające bezpieczeństwu i obronności państwa.

KRRiT podjęła Uchwałę na podstawie art. 9 ust. 1, art. 45 ust. 3 pkt 1a i ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o rtv, upoważniając Przewodniczącego do nadania decyzjom podjętym w oparciu o niniejszą uchwałę rygoru natychmiastowej wykonalności.

W związku z powyższym Pasjatv Sp. z o.o.  zasprzestaje dystrybucji kanałów Channel One Russia Worldwide.