MEDIAFORUM - Niezależne Forum Operatorów Kablowych MediaForum 2013, 02-05 czerwca 2013 roku w hotelu „Zamek Ryn” w Rynie.