Oświadczenie

W związku  z trudną sytuacją polityczną oraz decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  z dnia 24.02.2022 o wykreśleniu z rejestru rosyjskich programów informacyjnych jesteśmy zobowiązani do zaprzestania dystrybucji kanałów Russia Today, Russia Today Documentary do czasu ustabilizowania się sytuacji politycznej na świecie.

Pasjatv Sp. z o.o. zajmuje się przede wszystkim sprzedażą kanałów telewizyjnych z całego świata . Nie zajmujemy się kwestią polityki. Oczywiście zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji i przyjmuję zalecenia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

W związku z powyższym Pasjatv Sp. z o.o.  z dniem 24.02.2022 usuwa ze swojej oferty kanały Russia Today i Russia Today Documentary.

                                                                                                                                                                                       Z poważaniem,
                                                                                                                                                                                    Barbara Guźniczak
                                                                                                                                                                                       Prezes Zarządu