Dziękujemy za możliwość spotkania się z Państwem podczas konferencji.